Anlæggets placering: Bagbord
Anlægsstørrelse i Wp: 150 Wp monokrystallinske celler
Fabrikat: HEM PV
Leverandør: Dansk Solenergi RI
Installatør: Dansk Solenergi RI
Arkitekt/projekterende: Dansk Solenergi RI
Anlægsejer: Privat
Kontaktperson for oplysninger/anlægsbesøg: Dansk solenergi RI

Båden har også to mindre vindgeneratorer tilsluttet

 

Optimized with PageSpeed Ninja