Mobil energi løsning

Mobile og professionelle sol og sol/vind generatorer

Professionel mobil elektricitets forsyning af f. eks.:
Vandrensningsanlæg
Klinikker og lazaretter
Hospitals udstyr
Medicin køleskabe, Aircondition · Belysning
EDB centraller, IT og Radiokommunikation m.m.

Mobil sol/vind generatorer
Mobile sol/vind generatorer er et dansk kvalitets produkt der sikrer en nem, hurtig og stabil elektricitets forsyning til katastrofe områder, isolerede bebyggelser i udviklings lande.
Generatorerne er indbygget i nogle robuste standard container der gør dem lette og sikre at transportere til selv svært fremkommelige områder.
Og er operative på få timer. Solcelle generatorerne er vedligeholdelsesfrie, vejrbestandige og uafhængigt af løbende ressourceforbrug og -leverancer. Driften er ikke-forurenende og forbundet med mindst mulige miljøeffekter. Kraftværkerne kan ud over levere elektricitet også sikre forsyning af rent drikkevand ved tilslutning af mobile vandrensningsanlæg.

Levetid
Solcelleanlægget rummer ingen mekaniske dele, og er derfor ikke udsat for mekanisk slitage. Solcellemodulerne har en garanteret effekt produktion på 25 år.
Batteribankens levetid er på ca. 700 genopladnings cyklus. Det elektroniske styresystem er testet og bevidst overdimensioneret for at begrænse muligheden for komponentfejl, og hermed sikres en lang levetid. Anlægget monteres med UV-beskyttede kabler, der er vejrbestandige.
Vedligeholdelse
Solcellepanelernes overflader skal holdes rene for at hindre reduktion i el-produktionen, Batteribanken er udstyret med lukkede AGM/GEL batterier, der ikke kræver eftersyn af væskestand. Kabeltilslutninger og monteringsbeslag.
Driftsudgifter
Den eneste driftsudgift ved solcelleanlægget er udskiftning af batteribanken efter op til 2000 cyklus
Miljøproblemer
Det eneste miljøproblem, der knytter sig til drift af solcelleanlægget er en ansvarlig bortskaffelse af brugte batterier.
Elektricitets produktion
For at udføre en præcis beregning af solgeneratorens elektricitets produktion, kræves der præcise oplysninger om en række parametre, som geografisk placering, klimadata, orienteringer, produktionsperioder.
Software med soldata fra alle geografiske områder
DANSK SOLENERGI har udviklet eget software med soldata fra alle geografiske områder til dimensionsberegning af solcelle generatorens præcise ydelse. Dimensionering foretages rutinemæssigt som kundeservice.
Batteribankens backup
Batteribankens backup d.v.s. den opsamlet energi i batterierne, der kan anvendes uden indladning.

Optimized with PageSpeed Ninja