En Billig, Bæredygtig Og Klimavenlig Energi kilde

EU’s klimaindsats

Forebyggelse af farlige klimaændringer er en strategisk prioritet for Den Europæiske Union. Europa arbejder hårdt på at skære drivhusgasemissionerne betydeligt og samtidig tilskynde andre nationer og regioner til at gøre det samme.

Sideløbende har Europa-Kommissionen og en række medlemsstater udviklet tilpasningsstrategier for at styrke Europas modstandskraft over for de uundgåelige konsekvenser af klimaændringerne.

At tøjle klimaændringerne bærer en omkostning, men gøres der intet bliver det markant dyrere i det lange løb. Desuden vil investereringer i grøn teknologi, der skærer i emissionerne også sætte skub i økonomien, skabe arbejdspladser og styrke Europas konkurrenceevne.

Forebyggelse af farlige klimaændringer

For at undgå de mest alvorlige konsekvenser af klimaændringerne, er det internationale samfund blevet enige om, at den globale opvarmning skal holdes under 2 °C i forhold til temperaturen i tiden før industrialiseringen. Det betyder en temperaturstigning på ikke mere end omkring 1,2 °C over dagens niveau.

For at holde sig inden for dette loft, viser de videnskabelige beviser, at verden skal stoppe væksten i den globale udledning af drivhusgasser i 2020 senest reducere dem med mindst halvdelen af 1990-niveauet i midten af dette århundrede, og fortsætte med at nedsætte forbruget derefter.

‘Mainstreaming’ af klima i andre politikker

Kampen mod klimaforandringer ses i stigende grad i andre politikområder. For yderligere at fremme denne “mainstreaming” proces har EU vedtaget, at mindst 20 % af sit 960 mia. € budget for perioden 2014-2020 skal bruges på klimarelateret indsats. Dette budget markerer et stort skridt fremad mod at omdanne Europa til en ren og konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi. Læs mere på EUs hjemmeside.

Optimized with PageSpeed Ninja