Solceller til Camper, her med et anlæg på 465 Wp
august 31, 2017
600 kWp Solcelleanlæg på tracker – solfølger i Spanien
august 31, 2017
Show all

Solcelleanlæg til kvindecenter i Tanzania

Komplet byøkologisk energiløsning. Projektet indebærer design af selvforsynende infrastruktur til center i Afrika, hvor der skal være en stabil el-forsyning på 230 VAC samt etableres vandforsyning, vandresning, nedbørsopsamling, opvarmning af vand. Tilbudet er baseret på nedenstående løsningsforslag.

Vores energiløsning skal levere el til en forsyningsgruppe på 9 huse, butikker, fællesarealer, fælles køkken, spisesal, værksteder og vagtstue.

Energikilden vil være solenergi, der transformeres til henholdsvis varme og elektrisk energi ved
anvendelse af solceller og solvarmeanlæg. Solcelleanlægget lagrer energien i en batteribank til senere udnyttelse. Batteribankens relative lavspænding kan enten udnyttes direkte til lavspændingsudstyr eller transformeres til 230 Volt vekselspænding. Solcelleanlægget kan enten være et centralt solcelleanlæg eller et decentralt anlæg.

Centralt opbygget solcelleanlæg med tilhørende batteribanker
Ved anvendelse af denne type anlæg, samler vi solcelleanlæggets hovedkomponenter og ressourcer i et kraftværk. Det giver mulighed for nemt at rengøre modulerne og udføre vedligeholdelse af batteribanken. Desuden giver det mulighed for at kanalisere ressourcerne. Anlæggets energi bliver lagret i en batteribank, hvor de enkelte batterier placeres i en container eller bliver nedstøbt i rum, der sikrer en forsvarlig opbevaring og udluftning af gasser fra batterierne. Batteribankens lavspænding transformeres fra centralen til 230 VAC, hvorefter der trækkes almindelige forsyningskabler til henholdsvis beboelse – og fællesarealer. 230 VAC giver mulighed for at anvende standard installationsmateriel og forbrugsudstyr, kabler samt standard sikkerhedsnormer for elektriske installationer.

Decentralt solcelleanlæg, 12 Volt jævnspænding (DC) forsyning
Ved anvendelse af denne type anlæg, skal der opsættes et antal mindre solcelleanlæg, som vist på billedet. Anlæggene placeres individuelt på tage og dimensionering beregnes udfra det aktuelle hus eget forbrug. Det aktuelle hus får fuld råderet over anlæggets ressourcer, hvilket i nogen grad kan have indflydelse på forbrugsmønstret.

Ønskes anlægget drevet på 12V, skal der anvendes speciel 12 Volts forbrugsudstyr, polsikret stik og kontakter samt kraftige kabler til de store overførselsstrømme. I forbindelse med anvendelse af lavenergi belysning, pærer og/eller lysstofrør, skal belysningen forsynes med en elektronisk enhed, der generer den nødvendige frekvens for at de kan lyse. her vil der være et tab på ca. 10%. Nedestående beskriver ønsket forbrug fordelt over:
Beboelsesarealer
Fællesarealer
Vagtlokale
Spesesal, køkken
Fælles vandresevoir
Pumpe til drift af solvarmeanlæg.

Vandforsyning fra brønd
I dette tilfælde vil et central vandtårn være det mest driftsikre og den mest rationelle løsning til vandforsyning. En pumpe, der alene pumper vand fra brønden op i vandreservoiret for at udnytte den potentielle energi til distribuering. På denne måde opnås en kontinuerlig og støjfri vandforsyning, samt en reduktion af batteribankens kapacitet. Vandet distribueres fra reservoiret rundt til beboelse og fællesarealerne ved anvendelse af standardrør.

Skøn over fordelingen af husholdningernes vandforbrug

Forventet vandforbrug

Nedenstående viser henholdsvis nedbørmængde, vandforbruget samt pumpe-dimensioner