Tele-kommunikation i Nigeria & Tanzania
august 31, 2017
Gadelamper til Afghanistan, Helman Provinsen – Genopbygningsprojekt
august 31, 2017
Show all

Solcelleanlæg til Hjelm Fyr

Dansk Solenergi & Bravida har modernisere det 148 år gamle Hjelm Fyr på den ubeboede og historiske Ø Hjelm
Danmarks største Stand Alone

Solcelleanlæg Adresse: Hjelm Fyr
Opførelsesår: 2004-5
Funktion: Drift af fyr
Anlæggets placering: Master
Anlægsstørrelse i kWp: 3,6 kWp
monokrystallinske celler
Leverandør: HEM-PV Dansk Solenergi
Installatør: Dansk Solenergi/Bravida
Projekterende: Farvandsvæsenet
Dansk Solenergi/Bravida
Anlægsejer: Farvandsvæsenet
Fra petroleumsglødenetsbrænder til miljøvenligt solcelleanlæg. Det gamle Hjelm Fyr er et lysende stykke danmarks historie, når det drejer sig om at illustrere Danmarks energikilder de sidste 150 år. Moderniseringen af fyret er helt på højde med den nye energikildeudvikling i Danmark med sit unikke ’stand-alone’ solcelleanlæg, der kan levere en maksimal effekt på 3,6 KW og vil reducere CO2-udslippet med ca. 21 tons årligt.

Mere om Hjelm Fyr
”Moderniseringen af Hjelm Fyr er en meget spændende og udfordrende opgave, der består i at udskifte den eksisterende energiforsyning til fyret, som i dag består af tre dieselgeneratorer til et forsyningssystem bestående
af solceller og batterier samt en nødgenerator. Det nye solcelleanlæg har store fordele, fordi det reducerer udslippet af CO2 væsentligt og nedbringer antallet af årlige tilsyn fra tolv til fire, hvilket er en vigtig faktor, på en ø, der
er så svær at komme i land på.”

Ugæstfri ø
Netop de stejle kystskrænter og de stærke strømforhold om øen, der gør al landgang svær, har været årsag til at kongemordere og fredløse valgte at bosætte sig på øen. Hjelm fik nemlig sin plads i danmarkshistorien efter
mordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1286, hvor marsk Stig Andersen og hans medsammensvorne blev dømt fredløse. De indtog i 1290 øen med hjælp fra den norske konge og drev falskmøntneri fra borgen.

Atli Djurholm, der er leder af Indkøbstjenesten hos Farvandsvæsenet, fortæller:

”Jeg kan sagtens forstå, hvorfor Hjelm har været en oplagt ø for de fredløse at bygge borg på, for selvom der er gået 800 år, er det stadig meget vanskelig at gå i land på øen! Mange af fyrets tilsynsførende gennem tiden har ofte været sjaskvåde, når de er nået i land. Derfor har moderniseringen
af fyret også været lidt af en logistisk udfordring. Der er jo ikke så meget som en badebro, og fyret ligger ca. 60 meter over havets overflade. Vi har derfor måtte anvende særlige pramme og landgangsfartøjer for at få de flere tons materialer og maskiner i land.”

Samarbejder med arkæologer, der finkæmmer den jord, der graves op ved Hjelm Fyr. Fundamentet til solcellerne støbes nemlig præcis på det sted, der i 1200-tallet var hovedborgens voldgrav:

Arkæolog Pauline Asingh fra Moesgaard Museum, nær Århus fortæller:

”Marsk Stigs hovedborg lå lige der, hvor Hjelm fyr ligger, og det er første gang, vi graver på det område, hvor vi placerer solcellerne. Arbejdsforløbet kommer til at foregå ved at først trækker jord af med en rendegraver, hvorefter vi endevender jorden både manuelt og med metaldetektor og registrerer alle fundene.”

Indtil videre har arkæologer ved udgravninger andre steder på Hjelm fundet masser af spor efter de fredløses falskmøntnervirksomhed på øen, både falske mønter, selve møntstemplet og en række andre effekter svarende
til ca. 2.000 genstande. Desuden blev man ved arkæologiske udgravninger i 1999 og 2000 klar over, at de fredløse havde hele tre borge på den lille ø.